Geodezyjna obsługa inwestycji

Kompletna geodezyjna obsługa inwestycji

Dzisiejszy plac budowy to miejsce realizacji coraz bardziej skomplikowanych architektonicznie konstrukcji. Nowoczesne narzędzia projektowe już dawno pozwoliły projektantom porzucić ograniczenia deski kreślarskiej. Nasz cel to pełna, geodezyjna obsługa inwestycji, nawet dla najbardziej zaawansowanych konstrukcji oraz zachowanie wymaganych dokładności montażu. Wykonamy dla Ciebie wszelkie pomiary realizacyjne zmierzające do ustawienia elementów konstrukcji w przestrzeni poprzez wyznaczenie ich projektowej pozycji, kontrolę jej montażu, a także kontrolę stałości położenia tych elementów w czasie.

Jesteśmy zdolni do prezentacji tych wyników w czasie rzeczywistym spełniając wymagania dzisiejszego procesu budowlanego. Pracujemy na topowych urządzeniach uznanych w branży geodezyjnej, dzięki czemu spełniamy standardy precyzji, powtarzalności i spójności pomiaru.

Geodezyjna obsługa inwestycji to także wszelkie prace geodezyjne na etapie przygotowania inwestycji. Wykonamy dla Ciebie badanie stanu prawnego nieruchomości, dokonamy ustalenia przebiegu granic nieruchomości a także sporządzimy dokumentację do celów prawnych. Przygotujemy grunt pod wykonanie projektu poprzez sporządzenie mapy do celów projektowych a także sporządzimy projekt wyłączenia nieruchomości z produkcji rolniczej jeśli będzie on wymagany dla Twojej inwestycji. W końcu przez pełną obsługę dokonamy inwentaryzacji powykonawczej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu tym samym płynnie przeprowadzimy Cię przez pełen proces inwestycyjny.

Co zapewniamy?
agsdi-check-circle

Pełną obsługę sporządzenia geodezyjnej dokumentacji prawnej nieruchomości.

agsdi-check-circle

Pełną obsługę sporządzania dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych i wyłączenia z produkcji rolniczej.

agsdi-check-circle

Pomiary realizacyjne w terenie związane z wznoszeniem konstrukcji poprzedzone weryfikacją założeń geometrii obiektu wraz z doborem optymalnej technologii pomiarowej oraz ustalenie niezbędnego zakresu prac realizacyjnych.

agsdi-check-circle

Pomiary inwentaryzacyjne i sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej do pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz uwidocznieniu go w zasobie państwowym.