Mapa do celów projektowych

Czym jest geodezyjna mapa do celów projektowych

Każdy obiekt budowlany należy przenieść na warunki panujące na działce inwestycyjnej. W tym celu zespól architektów i projektantów opracowuje projekt zagospodarowania terenu do pozwolenia na budowę. Podstawą do jego opracowania oprócz projektu budynku jest dobra mapa do celów projektowych wykonana przez geodetę.

agsdi-bulb

Wskazówka! Pamiętaj, że dobra mapa do celów projektowych to gwarancja braku zmian adaptacyjnych w trakcie procesu inwestycyjnego.

Mapę do celów projektowych wykonuje się na podstawie mapy zasadniczej oraz pomiaru aktualizacyjnego wykonanego w terenie. Zasięg aktualizacji mapy obejmuje teren planowanej inwestycji powiększony o pas terenu o szerokości 30 metrów wynikający z przepisów prawa. Po wykonaniu pomiarów aktualizacyjnych następuje naniesienie wyników pomiarów na mapę oraz sporządzenie dokumentacji technicznej dla właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Co od nas otrzymujesz?
agsdi-check-circle

Opieczętowaną mapę w wersji papierowej bądź na folii – do pozwolenia na budowę.

agsdi-check-circle

Wersję cyfrową mapy do celów projektowych kompatybilną z wszelkimi wersjami narzędzi używanych przez architektów i projektantów.