Pomiary specjalne, opracowania tematyczne

Oferujemy pomiary geodezyjne, opracowania tematyczne

Pomiary specjalne, to wszelkiego rodzaju pomiary geodezyjne, zlecone przez zamawiającego, których przedmiotem są szczegółowe zjawiska budowlane, obszary o szczególnym przeznaczeniu, a także pozyskanie danych przestrzennych do szczegółowych opracowań tematycznych.

Wykonamy dla osób indywidualnych i firm pomiary kontrolne pionowości obiektów, pomiary przemieszczeń i odkształceń, pomiary objętości mas ziemnych i wykopów, pomiary profili szczególnych obiektów i urządzeń w tym suwnic przemysłowych, specjalne pomiary sytuacyjno–wysokościowe, opracowania tematyczne opisujące żądane zjawiska na podkładzie mapowym.