GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO RZESZÓW, UL. ZELWEROWICZA

Realizacja: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: Rzeszów, ul. Zelwerowicza 17e

Wykonaliśmy:

  • Mapa do celów projektowych
  • Tyczenie i inwentaryzacja przyłącza niskiego napięcia
  • Tyczenie parkingu i zagospodarowania terenu
  • Wznowienie punktów granicznych
  • Inwentaryzacja po wykonawcza budynku

GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO RZESZÓW