GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY OSIEDLA MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO RZESZÓW, UL. MAKUSZYŃSKIEGO

Realizacja: Osiedle Makuszyńskiego 1d-1f

Lokalizacja: Rzeszów, ul. Makuszyńskiego budynki 1d, 1e, 1f

Wykonaliśmy:

  • Mapa do celów projektowych
  • Tyczenie i inwentaryzacja obiektów budowlanych
  • Tyczenie realizacyjne elementów zagospodarowania terenu
  • Wznowienie punktów granicznych
  • Inwentaryzacja po wykonawcza budynków wraz z zagospodarowaniem

GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY OSIEDLA MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO