GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W ŻOHATYNIU

ŻOHATYN

Realizacja: Budowa zbiornika retencyjnego dla nadleśnictwa w Dynowie

GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Lokalizacja: Żohatyn gm. Bircza

ETAP I

  • założenie osnowy realizacyjnej
  • wytyczenie linii brzegowej korony zbiornika retencyjnego
  • wytyczenie osi dopływu oraz osi miecha odpływowego zbiornika