POMIAR BUDYNKÓW DO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW WÓLKA PODLEŚNA GM. TRZEBOWNISKO

Realizacja: Pomiar budynków do modernizacji map ewidencyjnych

POMIAR BUDYNKÓW DO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW

Lokalizacja: Wólka Podleśna, gm. Trzebownisko, powiat rzeszowski

Wykonaliśmy:

  • Założono sieć złożoną 276 punktów osnowy pomiarowej na terenie wsi Wólka Podleśna
  • Wykonano pomiar 907 budynków na terenie wsi
  • Średni błąd położenia punktu osnowy w sieci± 6 cm względem państwowej osnowy geodezyjnej
  • Pomierzone budynki skatalogowano w 347 szkicach