Wykonane projekty

Ukończone projekty geodezyjne

Projekty geodezyjne możemy opisać jako ogół prac geodezyjnych wykonanych przy poszczególnych inwestycjach zleconych geodecie. Po przyjęciu zlecenia w naszej kompetencji pozostaje dobór pełnego zakresu czynności geodezyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji oraz sposób wykonania tych prac.

[ ZOBACZ projekty ]

  • W pierwszej kolejności dokonujemy szczegółowej analizy projektu zagospodarowania terenu, tak by określić wielkość inwestycji, jej gabaryt, stopień skomplikowania bryły w odniesieniu do jej konstrukcji, warunki usytuowania w terenie względem działki oraz otaczającego jej terenu geograficznego. Na tej podstawie określa się zakres prac związanych z lokalizacją obiektu. Prac takich jak wytyczenie granic bądź ich ustalenie a także niezbędną ilość tyczonych elementów konstrukcji począwszy od wykopów fundamentowych do realizacji na poszczególnych kondygnacjach. W tym miejscu uwzględnia się też ukształtowanie powierzchni terenu. Szacujemy wielkość nakładu prac na obsługę geodezyjną robót ziemnych, w których skład wchodzą skarpowania terenu, wznoszenie nasypów oraz deniwelacja terenu.
  • W następnej kolejności w projekcie geodezyjnym uwzględnia się wykonanie prac geodezyjnych związanych z realizacją sieci uzbrojenia podziemnego. Sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągów, sieci gazowej, energii elektrycznej oraz teletechniki – jeśli takie wchodzą w skład inwestycji, oraz wszelkich obiektów zagospodarowania terenu takich jak skarpy, ciągi pieszo – jezdne, place i miejsca postojowe a także obiekty małej architektury.
  • Ostatnim etapem projektu geodezyjnego jest opracowanie ilościowe prac związanych z pomiarem inwentaryzacyjnym. Ponadto także sporządzeniem dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Poniżej prezentujemy Państwu nasze ukończone projekty geodezyjne.