Wytyczenie i inwentaryzacja obiektu budowlanego

Precyzyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego

Decyzja pozwolenia na budowę, bądź milcząca zgoda na zgłoszenie do Organu jest formalnym rozpoczęciem budowy. Każdy obiekt posiadający pozwolenie na budowę lub jest zgłoszony do Organu winien być wytyczony w terenie. Zlecone nam wytyczenie i inwentaryzacja obiektu to nie tylko  wymogów prawa budowlanego ale także zapewnienie swojej inwestycji, realizacji najwyższe jakości założeń projektowych.

agsdi-bulb

Wskazówka! Pamiętaj, że wytyczenie i realizacja w terenie zgodnie z uzgodnionym projektem elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu gwarantuje brak komplikacji związanych z pozwoleniem na użytkowaniem obiektu.

Podejmujemy się realizacji w ternie nawet najbardziej skomplikowanych kształtów geometrycznych, dzięki czemu zyskujesz pewność, że Twoja inwestycja nie napotka barier technicznych już od samego początku realizacji.

Co zapewniamy?

 

agsdi-check-circle

Dobór odpowiedniej metody tyczenia zapewniającej wymaganą dokładność zgodnie z przepisami prawa oraz założeniami projektu.

agsdi-check-circle

Ustalenie niezbędnego zakresu tyczenia w toku realizacji inwestycji.

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Wszelkie obiekty budowlane zrealizowane na gruncie podlegają pomiarowi inwentaryzacyjnemu. Zgodnie z prawem budowlanym aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu inwestor zobowiązany jest okazać mapę inwentaryzacji powykonawczej.

agsdi-bulb

Wskazówka! Wykonanie obiektów zgodnie z projektem leży w obowiązku inwestora i jest warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Po wykonaniu pomiaru inwentaryzacyjnego w terenie wykonujemy mapę inwentaryzacji powykonawczej z odpowiednio wyróżnionymi nowo powstałymi obiektami. Dokonujemy także weryfikacji usytuowania obiektu zrealizowanego w terenie z uzgodnionym projektem zagospodarowania. Na tej podstawie opisujemy zaistniały stan w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu z projektem wymagane przez Organ Nadzoru Budowlanego.

Na tej podstawie dokonujemy także obowiązkowej aktualizacji w Ewidencji Gruntów i Budynków właściwego Organu prowadzącego zasób geodezyjny i kartograficznych, poprzez wykonanie mapy uzupełniającej dla obiektów, które wymagają takiej aktualizacji. Czynność ta polega na wprowadzeniu nowego użytku gruntowego, a także wprowadzenia budynków do ewidencji. Zmiany te dokonywane są na wniosek inwestora.

Co od nas otrzymujesz?
agsdi-check-circle

Mapę inwentaryzacji powykonawczej obiektu w wymaganej przez odbiorców ilości.

agsdi-check-circle

Dokumentację dodatkową dla gestorów sieci jeśli są wymagane.

agsdi-check-circle

Oświadczenie o zgodności usytuowania obiektu.