Inwentaryzacja obiektu budowlanego

Inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego

Wszelkie obiekty budowlane zrealizowane na gruncie podlegają pomiarowi inwentaryzacyjnemu. Zgodnie z prawem budowlanym aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu inwestor zobowiązany jest okazać mapę inwentaryzacji powykonawczej.

agsdi-bulb

Wskazówka! Wykonanie obiektów zgodnie z projektem leży w obowiązku inwestora i jest warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Po wykonaniu pomiaru inwentaryzacyjnego w terenie wykonujemy mapę inwentaryzacji powykonawczej z odpowiednio wyróżnionymi nowo powstałymi obiektami. Dokonujemy także weryfikacji usytuowania obiektu zrealizowanego w terenie z uzgodnionym projektem zagospodarowania. Na tej podstawie opisujemy zaistniały stan w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu z projektem wymagane przez Organ Nadzoru Budowlanego.

Na tej podstawie dokonujemy także obowiązkowej aktualizacji w Ewidencji Gruntów i Budynków właściwego Organu prowadzącego zasób geodezyjny i kartograficznych, poprzez wykonanie mapy uzupełniającej dla obiektów, które wymagają takiej aktualizacji. Czynność ta polega na wprowadzeniu nowego użytku gruntowego, a także wprowadzenia budynków do ewidencji. Zmiany te dokonywane są na wniosek inwestora.

Co od nas otrzymujesz?
agsdi-check-circle

Mapę inwentaryzacji powykonawczej obiektu w wymaganej przez odbiorców ilości.

agsdi-check-circle

Dokumentację dodatkową dla gestorów sieci jeśli są wymagane.

agsdi-check-circle

Oświadczenie o zgodności usytuowania obiektu.