Resgeo Geodezja Rzeszów

lat doświadczenia

zakończonych projektów

Trwające projekty

kluczowe projekty

O firmie

RESGEO.

Geodezja Rzeszów. Jesteśmy obecni na rynku od 2013 roku a nasza działalność to szeroko pojęte usługi geodezyjne. Od początku istnienia Resgeo podejmuje wyzwania z zakresu obsługi geodezyjnej klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, jednostek budżetowych oraz instytucji publicznych. Odpowiadamy na potrzeby rynku dostosowując najlepsze rozwiązania pomiarowe do potrzeb usługobiorców. Wybierając nas, zyskujesz pewność, że dobierzemy odpowiedni zakres usług by zoptymalizować i sprawnie przeprowadzić Twój proces inwestycyjny.

Resgeo Geodezja Rzeszów, mapy, tyczenia, pomiary, inwentaryzacje,
obsługa geodezyjna

W ofercie firmy Resgeo znajdziesz cały zakres prac geodezyjnych, jak: mapa do celów projektowych, tyczenie budynków, pomiary i ustalanie granic działek , inwentaryzacje obiektów budowlanych. Zajmujemy się obsługą geodezyjną inwestycji od A do Z zwracając szczególną uwagę na kwestie prawne, dokładność wykonywanych pomiarów realizacyjnych i bezpieczeństwo. Skontaktuj się z nami i zaufaj dobrym geodetom w Rzeszowie.

Resgeo geodezja Rzeszów
agsdi-target

GWARANCJA CELU

Nasze pomiary są gwarancją prawidłowej lokalizacji oraz montażu konstrukcji na każdym placu budowy, a dokumentacja którą tworzymy odpowiada standardom i wymogom dla dokumentacji geodezyjnej w obrocie prawnym. Masz pewność, że mapy zamówione u Nas pozwolą zakończyć postępowanie administracyjne dotyczące Twojej budowy oraz doprowadzić do końca procesy własnościowe.

agsdi-check-circle

Integralność

Pracujemy na instrumentach geodezyjnych pochodzących od producenta jednej z najbardziej prestiżowych marek w branży, pozwalają one na wymianę danych pomiędzy instrumentami i oprogramowaniem do redakcji opracowań geodezyjnych. Pojedyncza sesja pomiarowa wykonana przez Nasz zespól może być podstawą do kilku różnorodnych opracowań prezentowanych w formie map, szkiców i modeli spełniających standardy w dziedzinie geodezji i kartografii.

agsdi-layers

KOMPATYBILNOŚĆ

Mapy i opracowania wykonane przez Nas służą jako dane wsadowe w powszechnie stosowanych programach w dziedzinie inżynierii lądowej i budownictwie. Zamawiając u nas usługi jesteś pewny, że mapy oraz dane, które od nas otrzymasz będą podstawą do wykonywania projektów oraz szczegółowych opracowań, lub posłużą do dalszych analiz u każdego specjalisty bez konieczności ich przekształcania.

agsdi-certificate

BEZPIECZEŃSTWO

Prowadząc swoją inwestycję jesteś pewny, że jeśli przyjedziemy na Twój plac budowy spełnimy najwyższe standardy bezpieczeństwa. Szanujemy życie i zdrowie ludzi z Nami pracujących. Posiadamy atestowane instrumenty, środki bezpieczeństwa osobistego a także legitymujemy się badaniami stosownymi do wykonywanych czynności, tj. do pracy w wykopach, na wysokości, przestrzeniach zamkniętych, wzmożonym hałasie oraz obecności maszyn budowlanych.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Usługi.

Potrzebujesz sprawnego i spełniającego wymogi bezpieczeństwa zespołu do obsługi  geodezyjnej Twojej inwestycji? Trafiłeś do odpowiednich ludzi, dla nas liczy się precyzja montażu i pewność zachowania geometrii obiektu. Nasi Geodeci pracują na nowoczesnym sprzęcie najwyższej jakości.  Pomogą Ci spełnić wszelkie przepisy dotyczące zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej oraz stworzą niezbędną dokumentację potwierdzającą dokonanie pomiarów geodezyjnych.

Z dbałością o najmniejsze szczegóły przeprowadzimy wszelkie pomiary niezbędne do rozpoczęcia budowy  (regulacja stanu prawnego nieruchomości – w tym badania wieczysto księgowe, wykonanie mapy do celów projektowych, ustalenie granic nieruchomości i wykonanie projektu wyłączenia z produkcji rolniczej) oraz takie, które pozwolą wykonać prace budowlane z należytą dokładnością (wytyczenie osi realizacyjnych, wytyczenie położenia elementów montażowych, „oznaczenie zera budowlanego”, przeniesienie i stabilizacja punktów wysokościowych). Jeżeli zaistnieje taka potrzeba będziemy również na bieżąco kontrolować stałość położenia najważniejszych elementów konstrukcji, na kolejnych etapach inwestycji. Możemy także zrealizować dodatkowe pomiary specjalne i opracowania tematyczne, których potrzebujesz, by kompleksowo poprowadzić swoją inwestycję zaliczając w to pomiary do rozliczeń objętości prac ziemnych, lub nawet dokonać na Twoje życzenie precyzyjnej lokalizacji elementów montażowych na elewacji budynku. To ty decydujesz na czym Ci zależy.

agsdi-brochure

Mapa do celów projektowych

agsdi-flag-3

WyTyczenie i inwentaryzacja obiektów budowlanych

agsdi-grid

Podział nieruchomości, wznowienie lub ustalenie granic rozgraniczenie nieruchomości, badanie stanu prawnego, służebności

Pomiary specjalne, opracowania tematyczne

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH.

Jest to specjalna mapa geodezyjna, która dokładnie przedstawia działkę lub nieruchomość, na której powstanie budynek, działki po której przebiegną przyłącza do sieci uzbrojenia terenowego, oraz prowadzony będzie dojazd do inwestycji powiększona o pas szerokości 30m okalający ten teren.  Mapa ta ma w swoim zadaniu pokazanie ewentualnych obiektów, na które należy zwrócić uwagę podczas prac projektowych i realizacji budowy (jak np. istniejące już sieci wodociągowe, kanalizacyjne lub pomniki przyrody czy inne obiekty budowlane), by uniknąć tak zwanej kolizji.

Masz już swój wymarzony projekt? Czas rozpocząć działanie. Zleć wykonanie mapy projektowej naszemu doświadczonemu zespołowi a będziesz miał pewność, wykonania dobrej mapy do celów projektowych 

wyTYCZENIE I INWENTARYZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Tyczenie budynków to podstawowa czynność niezbędna do przeprowadzenia jakiejkolwiek inwestycji budowlanych. Czynności wstępne tyczenia budynku polegają na usytuowaniu budynku w terenie zgodnie z projektem budowlanym – pozwala wskazać jego położenie na działce oraz względem innych obiektów budowlanych. Natomiast samo wytyczenie to realizacja w terenie geometrycznych założeń projektu budowlanego, tak by w rzeczywistości odpowiadał jego gabarytom oraz wszelkim parametrom zgodnie z którymi został wykonany.

Inwentaryzacja to nic innego jak pomiar geodezyjny wszelkich nowopowstałych elementów inwestycji po ich wykonaniu zmierzający do kontroli ich wykonania z projektem przed oddaniem ich do użytkowania. Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji nanosi się na obowiązującą mapę zasadniczą, oraz stwierdza się ich zgodność wykonania z projektem, bądź informuje o rozbieżnościach.

Jeśli posiadasz już mapę projektową i wszelkie niezbędne pozwolenia skontaktuj się z nami. Doświadczeni geodeci wytyczą na działce zarówno obiekt budowlany, jak i całe niezbędne podziemne uzbrojenie działki z zachowaniem wszelkich przepisów branżowych a następnie po wykonaniu dokonają ich inwentaryzacji.

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI.

Prace realizacyjne przy geodezyjnej obsłudze rozpoczynamy od założenia precyzyjnej osnowy geodezyjnej (sieci punktów geodezyjnych) tworzących ramy do precyzyjnych pomiarów realizacyjnych. Wraz z postępem prac budowlanych osnowa zostaje rozwijana w zależności od potrzeb i kondensacji prac montażowych w danym obszarze placu budowy. Stosowanie nowoczesnych technik pomiarowych opartych o zrobotyzowane instrumenty geodezyjne wyświetlające odchyłki tycznia w czasie rzeczywistym, dają możliwość szczegółowej kontroli pomiarów już podczas tyczenia, co nie tylko usprawnia prace geodezyjne, ale eliminuje błędy tyczenia na budowie. Proces ten eliminuje ryzyko konieczności wykonania poprawek, które mogą być przyczyną opóźnień w realizacji.

Nasza obsługa obejmuje wszelkie czynności geodezyjne, które należy wykonać podczas powstawania inwestycji (od mapy projektowej i wytyczenia budynku, przez regularne prace realizacyjne, kontrolne i wszelkie pomiary pomocnicze, po stworzenie mapy inwentaryzacji podwykonawczej). Zlecając naszej firmie obsługę geodezyjną Twojej inwestycji masz pewność, że nie napotkasz żadnych problemów podczas powstawania budynku, wszystkie wymiary zachowają tolerancję zgodną z wymogami dokumentacji technicznej a na koniec inwestycji otrzymasz wszelkie dokumenty niezbędne do zakończenia budowy i oddania budynku do użytku.

Podział nieruchomości, wznowienie lub ustalenie granic rozgraniczenie nieruchomości, badanie stanu prawnego, służebności .

Dokonanie pomiarów geodezyjnych pozwala upewnić się o dokładnym położeniu naszej własności. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz odpowiednie rozporządzenia ministrów właściwych dają możliwość osobistego ustalenia granic lub nieruchomości prawowitym właścicielom w przypadku, gdy granice ich nieruchomości są nieustalone. Chcesz podzielić działkę, bądź masz problem z lokalizacją granicy w terenie lub chcesz zażegnać z sąsiadem spór graniczny? Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o zagadnieniach prawnych w geodezji lub zapytaj nas o szczegóły postępowania. Pomożemy Ci także udzielić służebności, zbadać stan prawny, a także dokonać synchronizacji i badania ksiąg wieczystych. Zyskaj pewność i poczucie bezpieczeństwa oraz bez przeszkód korzystaj ze swoich praw na swoim terenie.

POMIARY SPECJALNE, OPRACOWANIA TEMATYCZNE.

Zakres prac geodezyjnych jest na tyle szeroki, na ile szerokie są potrzeby naszych Klientów. Szukasz rozwiązań dla szczególnych opracowań graficznych, takich jak badania zachowania geometrii konstrukcji, pomiary osiadań obiektów budowlanych, obmiary powierzchniowe i objętościowe? A może potrzebujesz sporządzić mapę, na której zaprezentujesz jakieś geograficzne zjawisko, jak na przykład mapa zagrożenia powodzią lub suszą? Opowiedz nam o swoich potrzebach i zleć nam wykonanie prac specjalnych. Dla naszych geodetów nie ma projektów niemożliwych.

Zobacz nasze projekty

Realizacje.

Przez wiele lat istnienia naszej firmy zaufało nam już setki Klientów – zarówno indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych czy jednostek publicznych. Wykonywaliśmy zarówno obsługę geodezyjną mniejszych inwestycji (np. domów jednorodzinnych), jak i bardzo duże i skomplikowane projekty architektoniczne nie tylko na terenie Rzeszowa, ale i całego województwa podkarpackiego. Kontrolowaliśmy pomiary na wszystkich etapach inwestycji. Nasze portfolio świadczy o ogromnej wszechstronności firmy i dużym profesjonalizmie naszych geodetów. Zobacz nasze realizacje i przekonaj się sam.

Zapraszamy do współpracy

Resgeo Geodezja Rzeszów.