Resgeo Geodezja Rzeszów

lat doświadczenia

zakończonych projektów

Trwające projekty

kluczowe projekty

O firmie

RESGEO.

Geodezja Rzeszów. Jesteśmy obecni na rynku od 2013 roku a nasza działalność to szeroko pojęte usługi geodezyjne. Od początku istnienia Resgeo podejmuje wyzwania z zakresu obsługi geodezyjnej klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, jednostek budżetowych oraz instytucji publicznych. Odpowiadamy na potrzeby rynku dostosowując najlepsze rozwiązania pomiarowe do potrzeb usługobiorców. Wybierając nas, zyskujesz pewność, że dobierzemy odpowiedni zakres usług by zoptymalizować i sprawnie przeprowadzić Twój proces inwestycyjny.

Geodezja Rzeszów, mapy, tyczenia, pomiary, inwentaryzacje,
obsługa geodezyjna

W ofercie firmy Resgeo znajdziesz cały zakres prac geodezyjnych, jak: mapy do celów projektowych, tyczenia budynków, czynności ustalenia pomiaru granic oraz podziały nieruchomości, inwentaryzacje obiektów budowlanych, a także szereg innych obejmujących zagadnienia z geodezji inżynieryjnej oraz prawnej. Zajmujemy się obsługą geodezyjną inwestycji od A do Z zwracając szczególną uwagę na kwestie prawne, dokładność pomiarów i ich bezpieczeństwo. Skontaktuj się z nami i zaufaj sprawdzonej przez lata geodezji w Rzeszowie.

Geodezja Rzeszów
agsdi-target

GWARANCJA CELU

Nasze pomiary są gwarancją prawidłowej lokalizacji oraz montażu konstrukcji na każdym placu budowy, a dokumentacja którą tworzymy odpowiada standardom i wymogom dla dokumentacji geodezyjnej w obrocie prawnym. Masz pewność, że mapy zamówione u Nas pozwolą zakończyć postępowanie administracyjne dotyczące Twojej budowy oraz doprowadzić do końca procesy własnościowe.

agsdi-check-circle

Integralność

Pracujemy na instrumentach geodezyjnych pochodzących od producenta jednej z najbardziej prestiżowych marek w branży, pozwalają one na wymianę danych pomiędzy instrumentami i oprogramowaniem do redakcji opracowań geodezyjnych. Pojedyncza sesja pomiarowa wykonana przez Nasz zespól może być podstawą do kilku różnorodnych opracowań prezentowanych w formie map, szkiców i modeli spełniających standardy w dziedzinie geodezji i kartografii.

agsdi-layers

KOMPATYBILNOŚĆ

Mapy i opracowania wykonane przez Nas służą jako dane wsadowe w powszechnie stosowanych programach w dziedzinie inżynierii lądowej i budownictwie. Zamawiając w Resgeo – geodezja Rzeszów usługi, jesteś pewny, że mapy oraz dane, które od nas otrzymasz będą podstawą do wykonywania projektów oraz szczegółowych opracowań, lub posłużą do dalszych analiz u każdego specjalisty bez konieczności ich przekształcania.

agsdi-certificate

BEZPIECZEŃSTWO

Prowadząc swoją inwestycję jesteś pewny, że jeśli przyjedziemy na Twój plac budowy spełnimy najwyższe standardy bezpieczeństwa. Szanujemy życie i zdrowie ludzi z Nami pracujących. Posiadamy atestowane instrumenty geodezyjne, środki bezpieczeństwa osobistego a także legitymujemy się badaniami stosownymi do wykonywanych czynności, tj. do pracy w wykopach, na wysokości, przestrzeniach zamkniętych, wzmożonym hałasie oraz obecności maszyn budowlanych.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Usługi.

Potrzebujesz sprawnego i spełniającego wymogi bezpieczeństwa zespołu do obsługi  geodezyjnej Twojej inwestycji? Trafiłeś do odpowiednich ludzi, dla nas liczy się precyzja montażu i pewność zachowania geometrii obiektu. Nasi Geodeci pracują na nowoczesnym sprzęcie najwyższej jakości.  Pomożemy Ci spełnić wszelkie przepisy dotyczące zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej oraz stworzymy niezbędną dokumentację potwierdzającą dokonanie pomiarów geodezyjnych – Geodezja Rzeszów.

Z dbałością o najmniejsze szczegóły przeprowadzimy wszelkie pomiary niezbędne do rozpoczęcia budowy  (regulacja stanu prawnego nieruchomości – w tym badania wieczysto księgowe, wykonanie mapy do celów projektowych, ustalenie granic nieruchomości i wykonanie projektu wyłączenia z produkcji rolniczej) oraz takie, które pozwolą wykonać prace budowlane z należytą dokładnością (wytyczenie osi realizacyjnych, wytyczenie położenia elementów montażowych, „oznaczenie zera budowlanego”, przeniesienie i stabilizacja punktów wysokościowych). Jeżeli zaistnieje taka potrzeba będziemy również na bieżąco kontrolować stałość położenia najważniejszych elementów konstrukcji, na kolejnych etapach inwestycji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Pomożemy Ci także zwymiarować Twoją działkę lub nieruchomość, zbadamy zapisy ksiąg wieczystych oraz ustalimy granice nieruchomości , a nawet zrealizujemy specjalne pomiary i opracowania tematyczne, których potrzebujesz.

agsdi-brochure

Mapa do celów projektowych

agsdi-flag-3

WyTyczenie i inwentaryzacja obiektów budowlanych

agsdi-grid

Podział nieruchomości, wznowienie lub ustalenie granic rozgraniczenie nieruchomości, badanie stanu prawnego, służebności

Pomiary specjalne, opracowania tematyczne

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH.

Jest to dedykowana mapa geodezyjna wykonywana w celu uzyskania pozwolenia na budowę, która dokładnie przedstawia działkę, na której powstanie inwestycję oraz jej najbliższą okolicę niezbędną do prawidłowego zaprojektowania obiektu . Ma na celu przedstawienie rzeczywistej sytuacji terenowej, tak by prace budowlane mogły przebiegać bez zakłóceń. Mapa ta w swej treści zwiera wszelkie sieci uzbrojenia terenu takie jak wodociągi, gazociągi, sieć kanalizacji sanitarnej czy deszczowej, a także instalacje elektryczne i teletechniczne. Zawiera także obraz, rzeźby terenu oraz wszelkie elementy terenowe znajdujące się na jego powierzchni. Dobra mapa do celów projektowych zawiera szereg dodatkowych elementów na przykład przebieg służebności gruntowych związanych z możliwością przejazdu lub przesyłu mediów.

Masz już swój wymarzony projekt? Czas rozpocząć działanie. Zleć Nam wykonanie mapy projektowej naszemu doświadczonemu zespołowi a będziesz miał pewność, że Twoja inwestycja nie napotka żadnych przeszkód.

wyTYCZENIE I INWENTARYZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Tyczenie budynków to podstawowa czynność niezbędna do przeprowadzenia jakiejkolwiek inwestycji. Polega na usytuowaniu budynku w terenie zgodnie z projektem budowlanym – pozwala wskazać jego położenie na działce oraz względem innych obiektów budowlanych. Inwentaryzacja zaś to nic innego jak sporządzenie mapy z wykonanej inwestycji oraz kontrola położenia wszelkich nowopowstałych obiektów przed oddaniem ich do użytkowania. Wynikami pomiarów uzupełniana jest mapa zasadnicza w Państwowym zasobie geodezyjnym. Jeśli posiadasz już mapę projektową i wszelkie niezbędne pozwolenia skontaktuj się z nami. Doświadczeni geodeci wytyczą na działce zarówno obiekt budowlany, jak i niezbędne elementy infrastruktury z zachowaniem wszelkich przepisów branżowych i wymaganych minimalnych odległości, a następnie po ich zrealizowany wykonają inwentaryzację.

Inwentaryzacja to nic innego jak pomiar geodezyjny wszelkich nowopowstałych elementów inwestycji po ich wykonaniu zmierzający do kontroli ich wykonania z projektem przed oddaniem ich do użytkowania. Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji nanosi się na obowiązującą mapę zasadniczą, oraz stwierdza się ich zgodność wykonania z projektem, bądź informuje o rozbieżnościach.

Jeśli posiadasz już mapę projektową i wszelkie niezbędne pozwolenia skontaktuj się z nami. Doświadczeni pracownicy geodezji wytyczą na działce zarówno obiekt budowlany, jak i całe niezbędne podziemne uzbrojenie działki z zachowaniem wszelkich przepisów branżowych a następnie po wykonaniu dokonają ich inwentaryzacji.

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI.

Dokładna i szczegółowa kontrola pomiarów na każdym etapie inwestycji nie tylko ułatwia prace budowlane, ale także uniemożliwia pojawienie się jakichkolwiek błędów realizacyjnych, które mogą być bardzo kosztowne i wydłużyć czas realizacji obiektu. Obejmuje ona wszelkie czynności geodezyjne, które należy wykonać podczas powstawania inwestycji (od mapy projektowej i wytyczenia budynku, przez regularne pomiary realizacyjne i wszelkie pomiary pomocnicze, zmierzające do powstania obiektu, aż po stworzenie mapy inwentaryzacji podwykonawczej). Zlecając naszej firmie obsługę geodezyjną Twojej inwestycji masz pewność, że nie napotkasz żadnych problemów podczas powstawania budynku, wszystkie wymiary będą zgodne z wymogami a Ty otrzymasz wszelkie dokumenty niezbędne do zakończenia budowy.

Podział nieruchomości, wznowienie lub ustalenie granic rozgraniczenie nieruchomości, badanie stanu prawnego, służebności .

Dokonanie analiz dokumentów, czynności ustalenia lub wznowienia granic i pomiarów geodezyjnych pozwala upewnić się o dokładnym obszarze naszej własności. Prawo geodezyjne i kartograficzne daje każdemu możliwość osobistego ustalenia granic posesji lub nieruchomości, jeśli nie były do tej pory ustalone. Chcesz podzielić działkę, bądź masz problem z lokalizacją granicy w terenie lub chcesz zażegnać z sąsiadem spór graniczny? Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o zagadnieniach prawnych w geodezji lub zapytaj nas o szczegóły postępowania. Pomożemy Ci także w razie potrzeby udzielić służebności, zbadać stan prawny, a także dokonać synchronizacji i badania ksiąg wieczystych. Zyskaj pewność i poczucie bezpieczeństwa oraz bez przeszkód korzystaj ze swoich praw na własnym terenie.

POMIARY SPECJALNE, OPRACOWANIA TEMATYCZNE.

Zakres prac geodezji Rzeszów jest na tyle szeroki, na ile szerokie są potrzeby naszych Klientów. Szukasz rozwiązań dla szczególnych opracowań graficznych, takich jak badania zachowania geometrii konstrukcji, pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, obmiary powierzchniowe i objętościowe? A może potrzebujesz sporządzić mapę, na której zaprezentujesz jakieś geograficzne zjawisko, jak na przykład mapa zagrożenia powodzią lub suszą? Opowiedz nam o swoich potrzebach i zleć nam wykonanie prac specjalnych. Dla naszych geodetów nie ma projektów niemożliwych.

Zobacz nasze projekty

Realizacje.

Przez wiele lat istnienia naszej firmy zaufało nam już setki Klientów – zarówno indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych czy jednostek publicznych. Przez lata istnienia na rynku wykonaliśmy obsługę geodezyjną mniejszych inwestycji jak domy jednorodzinne ale także duże i skomplikowane projekty jak budynki wielorodzinne, kompleksy budynków, budynki użyteczności publicznej, biurowce, hale, rozbudowy obiektów z dopasowaniem do istniejącej konstrukcji, kubaturowe obiekty ziemne takie jak zbiorniki retencyjne, a także obiekty liniowe jak drogi i sieci instalacji nie tylko na terenie Rzeszowa, ale i całego województwa podkarpackiego. Kontrolowaliśmy pomiary na wszystkich etapach inwestycji. Nasze portfolio świadczy o ogromnej wszechstronności firmy i dużym profesjonalizmie naszych geodetów. Zobacz nasze realizacje i przekonaj się sam. Resgeo – geodezja Rzeszów!

Zapraszamy do współpracy

Resgeo Geodezja Rzeszów.