Budowa domu jakie prace geodezyjne?

Inwestycje i budowa domu – jakie prace geodezyjne?

Budowa domu spędza sen z powiek niejednemu inwestorowi. Zanim wprowadzimy się do własnych czterech kątów, musimy zadbać o szereg różnych działań z zakresu budownictwa. W tej kwestii nie ma miejsca na niedociągnięcia. By wszystko przebiegało sprawnie, warto skorzystać z pomocy specjalistów. W kluczowych etapach naszej inwestycji potrzebny jest także geodeta – ekspert zajmujący się pomiarami związanymi z granicami działek i realizacją obiektu w terenie, a ściśle mówiąc precyzyjnym wyznaczeniem konstrukcji na gruncie, oraz wytyczeniem przebiegu przyłączy do budynku. Gdy czeka nas budowa domu, jakie prace geodezyjne musimy zlecić?

Budowa domu – jakie prace geodezyjne należą do obowiązków geodety?

Proces inwestycyjny rozpoczynamy od wyboru odpowiadającej nam nieruchomości gruntowej. To jeden z ważniejszych, jak nie najważniejszy wybór w procesie inwestycyjnym. Od niego przecież zależy, czy zamieszkasz w wymarzonym miejscu. Na wybór konkretnej nieruchomości oprócz walorów estetycznych, krajobrazowych oraz formalnych wpływa także szereg czynników. Nie będziemy rozmawiać tutaj o cenie, ale o branżowych aspektach wyboru nieruchomości.

Przede wszystkim na samym początku powinieneś zorientować się czy działka na której powstanie budynek posiada prawo do zabudowy. W tym celu sięgamy do miejscowych planów zagospodarowania terenu lub w przypadku ich braku występujemy o decyzję warunki zabudowy dla działki we właściwym Urzędzie Gminy. Decyzja ta określi pod jakimi warunkami możemy zabudować działkę oraz jakie ramowe warunki powinien spełniać nasz budynek np. rodzaj dachu, kąt jego pochylenia, sytuowanie elewacji frontowej, czy linia zabudowy. Decyzja ta określi także lokalizację i parametry włączenia mediów do istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Gdy posiadamy decyzję warunki zabudowy zwracamy się do geodety o wykonanie mapy do celów projektowych. O tym czym jest mapa do celów projektowych i czym charakteryzuje się dobra mapa dowiecie się w naszym dziale usług w zakładce „Mapa do celów projektowych”. Zwróć szczególną uwagę na tym etapie na kwestię ustalenia granic Twojej nieruchomości, gdyż może to być kluczowym aspektem przy lokalizacji budynku na działce.

Co potrzebuję do uzyskania pozwolenia na budowę?

prace geodezyjneMapa do celów projektowych jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. Na podstawie tej mapy oraz opinii geotechnicznej architekt dokonuje „posadowienia” budynku na działce.  Te dwa dokumenty wyznaczają nam warunki na jakich będzie odbywać się lokalizacja budynku na działce a także kwestia konstrukcji jego fundamentów. Ważne w tym momencie jest zwrócenie uwagi na kwestie prawne związane z nieruchomością. Skorzystanie z wiedzy geodety pozwoli uniknąć problemu z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości a także niewłaściwym zaprojektowaniu na niej budynku w postaci niezachowanej przepisowej odległości od granicy, i ewentualnych komplikacji z sąsiadami.

W niektórych przypadkach niezbędne będzie także uzyskanie decyzji wyłączenia z produkcji rolniczej części gruntów w działce. Obowiązek jego wykonania wynika z przepisów prawa, a informacja o tej ewentualności uwidaczniana jest jasnym komunikatem w decyzji warunki zabudowy.  Na podstawie projektu zagospodarowania terenu wykonanego przez architekta na uprzednio uzyskanej mapie do celów projektowych geodeta projektuje część gruntów przewidzianą do wyłączenia z produkcji rolniczej. Tak sporządzony projekt inwestor wraz z wnioskiem składa do właściwego starosty, który następnie wydaje decyzję wyłączenia z produkcji rolniczej. Warto pamiętać tutaj o fakcie, że wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów na cele mieszkaniowe jest zwolnione z opłat pod warunkiem, wyłączania konkretnych powierzchni określonych w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Mam już pozwolenie na budowę, jak wytyczyć budynek na działce?

Oprócz map związanych z budową domu, jakie prace geodezyjne za zadanie ma przeprowadzić ekspert? Konieczne jest wytyczenie budynku w granicach działki. By to zrobić, geodeta wyznacza charakterystyczne punkty domu, poprzez wytyczenie osi budynku na ławicach ciesielskich. Ich liczba zależy od stopnia złożoności budynku, a ich ilość dobrze jest skonsultować z kierownikiem budowy i wykonawcą. Współpraca między tymi fachowcami jest kluczowa dla powodzenia inwestycji. Podczas wytyczania budynku należy skupić się zwłaszcza na osiach konstrukcyjnych budynku, a także właściwym poziomie jego posadowienia. Do obowiązków geodety należy też obsługa geodezyjna budowy na bieżąco podczas jej realizacji. W ramach tych działań fachowiec dba o zachowanie wymiaru i kształtu budynku opracowanego w projekcie. Nie można także zapomnieć o wytyczeniu przyłączy elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, jeśli są elementem pozwolenia na budowę – to także zadanie wykwalifikowanego geodety.

Na czym polega inwentaryzacja geodezyjna?

Jeżeli zakończyliśmy już budowę domu, jakie prace geodezyjne powinniśmy wykonać na tym etapie? Odpowiedzią jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Polega ona na zebraniu aktualnych informacji o rozmieszczeniu budynku oraz innych elementów zagospodarowania terenu (np. wjazdów, powierzchni utwardzonych, elementów małej architektury). Inwentaryzacja obejmuje także dane o wykonanych obiektach liniowych takich jak sieci gazowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne itp. Mapa, która powstaje w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest elementem niezbędnym do uzyskania protokołów odbiorów przyłączy, a także jest podstawą ubiegania się o decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu wydawaną przez właściwy organ nadzoru budowlanego. O tym z czego składa się geodezyjna dokumentacja powykonawcza napiszemy w odrębnym artykule.