Geodeta Rzeszów – co robi geodeta?

Geodeta Rzeszów – podstawowe czynności, co robi geodeta?

Pierwotny, grecki termin „geodeta” (geo – ziemia, daiso – dzielę) najogólniej charakteryzuje obowiązki geodety. Aby zawarty w nazwie „podział” był sprawiedliwy i miarodajny, musi obejmować szereg czynności mających na celu poznanie właściwości danej „ziemi”. Zatem co robi geodeta? Resgeo – geodeta Rzeszów.

Do głównych obowiązków geodety należy:

 • Opis rzeźby terenu, a także zjawisk i elementów występujących zarówno na jej powierzchni jak i bezpośrednio pod nią.
 • Analiza a także opracowanie i nanoszenie na mapy podziemnych elementów terenu, takich jak wodociągi, gazociągi, przewody kanalizacyjne, sieci telekomunikacyjne (np. przewody internetowe) oraz głębinowe wyrobiska górnicze
 • Sporządzanie sprawozdań o obiektach znajdujących się na powierzchni ziemi, takich jak kopalnie odkrywkowe, rzeźby, zbiorniki wodne (obiekty sztuczne) oraz drzewa, jeziora, formacje skalne (obiekty naturalne)
 • Prowadzenie rejestru o gruntach i nieruchomościach
 • Przygotowanie (pomiar i planowanie) zagospodarowania przestrzeni – np. wypoczynkowej, budowlanej
 • Realizacja obiektów przestrzeni geograficznej, w tym kształtowanie prac ziemnych, skarp ukształtowania terenu, budowli ziemnych, zbiorników i cieków wodnych, elementów budowlanych, budynków, oraz wszelkich obiektów architektury
 • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych ze wskazywaniem dokładnego położenia elementów konstrukcji budowlanej na placu budowy, umożliwiających realizację najbardziej skomplikowanych obiektów budowlanych.
 • Aktualizacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego będącego zbiorem map wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych i planowaniu przestrzennym
 • Wykonywanie czynności technicznych w regulacji spraw własnościowych tj. ustalanie przebiegu granic nieruchomości ich rozgraniczanie oraz podziały, a także sporządzanie dokumentacji do Ksiąg Wieczystych

geodeta Rzeszów

 

Geodeta Rzeszów

Ustawa z 31 stycznia 2014 roku (link s. 15-17) zawiera szczegółowy opis uprawnień geodety oraz warunki ich uzyskania, koniecznych do samodzielnego pełnienia funkcji w geodezji.

Geodeta uprawniony prowadzi czynności z zakresu:

 1. Pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, czyli dostarczaniu informacji o ilości i położeniu obiektów na danym terenie na mapie w oparciu o kartograficzną siatkę współrzędnych.
 2. Przeprowadzania podziałów lub rozgraniczeń gruntów oraz sporządzania dokumentacji potwierdzających te działania (do celów prawnych)
 3. Geodezyjne pomiary podstawowe w tym zakładanie osnów geodezyjnych w oparciu o które prowadzi się pomiary geodezyjne
 4. Geodezyjnej obsługi inwestycji (przeprowadzanie niezbędnych pomiarów realizacyjnych, nadzór nad realizacją)
 5. Geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych
 6. Redagowanie map
 7. Fotogrametrii i teledetekcji, czyli określania położenia i cech (wymiarów i kształtów) różnych obiektów, a także wykrywania ich za pomocą odbitego lub wytwarzanego promieniowania elektromagnetycznego

Resgeo – uprawniony geodeta Rzeszów.

Kiedy będziesz potrzebował geodety?

Usługi geodety są potrzebne już na etapie planowania budowy (np. domu). Ważne jest sporządzenie pomiarów i analiza terenu, która pozwoli ustalić, na jakich warunkach wzniesienie danego budynku na danym terenie jest możliwe. Gdy działka spełnia określone wymagania, i zespół projektantów wykona projekt budynku na który zostanie wydane pozwolenie na budowę, geodeta wykonuje tyczenie. Ekipa budowlana zobowiązana jest wykonać obiekt zgodnie z tym tyczeniem. Po zakończeniu budowy geodeta sprawdza zgodność ze sporządzonym wcześniej dokumentem.

Dobry Geodeta pomaga także potocznie mówiąc sprawiedliwie rozdzielić grunt pomiędzy strony – np. wykonuje czynności przy podziale majątku, parcelacji pomiędzy spadkobiercami lub sądowych sporach „o miedzę ?”. Jego dokumentacja może być również potrzebne do prawidłowej wyceny nieruchomości i gruntów podczas sprzedaży nieruchomości.

„Ile kosztuje” geodeta w Rzeszowie?

To ile kosztuje pomiar geodety, zależy od wielu czynników.
Podstawowym czynnikiem determinującym cenę jest rodzaj wykonywanej usługi. Mapa do celów projektowych  uzależniona jest od wielkości obszaru aktualizacji. Tyczenie obiektu zależne jest od ilości realizowanych obiektów a także stopnia złożoności ich konstrukcji. Zaś inwentaryzacja uzależniona jest od ilości wykonanych elementów w terenie.

Jednym z czynników mających wpływ na cenę jest lokalizacja obiektu – ceny usług geodezyjnych różnią się w poszczególnych miastach (np. Rzeszów) i województwach.

Rzeszów Geodeta – wyceń usługę

wejdź na stronę https://resgeo.pl/wycen-usluge/