Wytyczenie budynku

Wytyczenie budynku w terenie

Kiedy rozpoczynamy wytyczenie budynku, jak to wygląda w praktyce i co zawiera dobrze wykonana usługa?

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, inwestor może przystąpić do realizacji swojego projektu. Prawomocna decyzja pozwolenia na budowę jest podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych w terenie.
Na tym etapie należy zlecić geodecie wytyczenie budynku w terenie. Do najbardziej powszechnych metod należy wytyczenie osi konstrukcyjnych obiektu na ławicach ciesielskich.

Rozpoczynamy wytyczenie budynku

Rozpoczęcie prac następuje przez zgłoszenie prac geodezyjnych we właściwym Ośrodku Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej na podstawie art.12. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284.

Po uzyskaniu materiałów geodezyjnych z Ośrodka geodeta przystępuje do geodezyjnego wymiarowania projektu. Na podstawie uzgodnionego projektu zagospodarowania terenu przekazanego przez inwestora, to jest wszystkich czynności technicznych zmierzających do umiejscowienia konstrukcji budynku we właściwym miejscu na działce ewidencyjnej.

Rozpoczęcie tyczenia polega na umiejscowieniu gabarytu budynku w odpowiednich odległościach od granic nieruchomości. Z zachowaniem przepisów branżowych oraz linii ograniczających zawartych w projekcie zagospodarowania terenu.

W tym miejscu warto skorzystać także z potocznie nazwanej usługi wytyczenia granic.  Usługa polega w istocie na wznowieniu lub ustaleniu przebiegu linii granicznej, tak by dokładnie oznaczyć nieruchomość w terenie.

Upewnij się o prawidłowych odległościach

W niektórych przypadkach szczególnie, kiedy zbliżasz się z budynkiem do przepisowych odległości określonych w prawie budowlanym warto skorzystać z usługi wykonania profesjonalnej mapy do celów projektowych wraz z ustaleniem granic. Warto mieć pewność, że nie napotkasz trudności z usytuowaniem budynku w pobliżu granicy prawnej nieruchomości.

Tyczenie budynku w terenie

Tak przygotowany projekt geodeta wynosi w teren tj. dokonuje wytyczenia budynku w terenie. Tyczenie odbywa się na uprzednio przygotowanych ławicach ciesielskich złożonych z drewna. Geodeta oznacza osie konstrukcyjne za pomocą stabilnych dobrze oznaczonych i opisanych znaków materializujących osie budynku. Właściwym także dla realizacji budynku jest oznaczenie poziomu 0.00 tzw. poziomu zera budowlanego, które odzwierciedla poziom posadzki budynku.

Odpowiednie wypoziomowanie ławic w terenie zróżnicowanym gwarantuje możliwość poprawnej realizacji ław fundamentowych przez ekipę budowlaną

wytyczenie budynku

Dodatkowym elementem tyczenia jest stabilizacja punktu wysokościowego, służącego jako wysokościowe odniesienie przez cały okres trwania budowy.

Tak wytyczone osie na ławicach są podstawą do wykonania wykopu pod fundament oraz niezbędnym elementem wykonania prac zbrojeniowych i betonowania fundamentów i ścian budynku.

obsługa geodezyjna fundamentów